Loading... Please wait for a while!
Welcome to my website!

Blog

WHY YOU SHOULD KNOW? WHAT IS YOUR PLAN B???? Change the way you see things around, Change your mind set and start listening to opportunities that creates wealth.

" Turning Ordinary People Into Extraordinary Millionaire$" WHY YOU SHOULD KNOW? To save money and send to a family waiting in the Philippines. Even if the Family is overloaded, it just ignores and focuses on the attention of the employer. DOES NOT BE RELATED. You alone can deal with life abroad, no one else will act for you if you do not. From preparing clothing to work, food and what else you can not rely on, even if you are [...]

Read more...

KAYOD KALABAW KA BA KABAYAN?

KAYOD KALABAW KA BA KABAYAN? Upang makapag-ipon ng malaki at maipadala sa pamilyang naghihintay sa Pilipinas. Kahit sobra na ang PANGUNGULILA sa pamilya, binabalewala na lamang ito at itinutuon ang atensyon sa pagtatarabaho. HINDI MADALI MAGING OFW. Mag-isa mong haharapin ang buhay sa ibang bansa, walang ibang kikilos para sayo kung hindi ang sarili mo. Mula sa paghahanda ng damit na isususot para sa trabaho, pagkain at kung ano-ano pa na ‘di mo maaaring iasa sa iba, kahit maysakit ka. NAKAKALUNGKOT. PERO WALA [...]

Read more...